V souvislosti s epidemií COVID-19 a bezpečnostními opatřeními nařízenými vládou ČR a Radou městské části Praha 14, zahájila Správa majetku Praha 14, a.s. ve všech jí spravovaných bytových domech plošnou dezinfekci společných prostor. Dezinfekce bude prováděna od 18. 3. 2020 opakovaně, odbornou firmou a za použití certifikovaných dezinfekčních prostředků.