COVID-19 – SLEVA NA (POD)NÁJEMNÉM Č.2

Místním podnikatelům, drobným živnostníkům a dalším nájemcům a podnájemcům nebytových prostor, ve správě městské části Praha 14 nebo společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., kteří vzhledem k aktuální situaci (nouzovému stavu) nemohou plnit své finanční závazky a splňují všechny související podmínky, nabízí  městská část Praha 14 stejně jako společnost Správa majetku Praha 14, a.s. nové finanční úlevy.

(POD)NÁJEMCŮM, na které se vztahují zákazy či omezení vyplývající z usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 a kteří splňují všechny podmínky uvedené v čestném prohlášení v žádosti o poskytnutí slevy z (pod)nájemného, bude poskytnuta sleva z (pod)nájemného ve výši 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od října do prosince 2020.

Rozhodnutí městské části Praha 14 a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. navazuje částečně na program COVID-nájemné č. 2, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stát poskytuje podnikatelům slevu z nájmu za období červenec až září 2020 ve výši 50 % z čistého nájemného. Podmínky a všechny ostatní informace k programu COVID-nájemné č. 2 hledejte na  webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Chcete-li zažádat o poskytnutí slevy na (pod)nájemném, vyplňte níže uvedenou žádost o poskytnutí slevy z (pod)nájemného a zašlete emailem na: prominutinajmu@spravamaj14.cz nebo písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, PSČ 19800. Termín pro podání žádostí je do 31. 12. 2020.

Formuláře a detailní informace naleznete zde:
Žádost o poskytnutí slevy z (pod)nájemného 
645 ze 48-jednání RMČ Covid19 Nájemné 2
Rozhodnutí představenstva Správa majetku Prahy 14, a.s. ze dne 10. 11. 2020

Další informace o slevách pro nájemce, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu přímo s městskou částí Praha 14 jsou uvedeny na  webu MČ Praha 14.

Správa majetku Praha 14, a.s.

Kontaktujte nás