Oznámení o úpravě platebního styku

V souvislosti s probíhajícími organizačními změnami a úpravou bezpečnostních opatření v rámci akciové společnosti, dochází, s platností od 1. 7. 2017, k omezení hotovostních plateb. Od tohoto data nebudou hotovostní peněžní operace prováděny v sídle Správy majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9.

Hotovostní platby lze nadále provádět poštovními poukázkami. Platbu zprostředkovává Česká pošta, s.p. a poštovní poukázky (složenky) jsou k vyzvednutí v oddělení předpisu nájmu SMP14, a.s.

Bezhotovostní platby lze provádět bankovními příkazy na bankovní účty:

Platby v souvislosti s nájmy bytů a nebytových prostor na účet městské části Praha 14: 049023-9800050998/6000 vedený u PPF banky a.s.

Platby v souvislosti s podnájmy parkovacích stání na účet SMP14, a.s.: 2006560008/6000 vedený u PPF banky a.s.

Celá aktualita k dispozici v souboru

Vzor pro složenku SMP14 a.s.

Vzor pro složenku MČP 14

Kontaktujte nás