Dne 12.1.2024 byla zjištěna havárie vodovodního řádu na adrese Bratří Venclíků 1070. Havárii ihned započala řešit SM Praha 14, a.s.ve spolupráci s Pražskými vodárnami a kanalizacemi a Technickými službami Praha 14 SP, s.r.o.

Jednalo se o havárii velkého rozsahu, během které bylo potřeba odstavit přívod vody pro danou oblast po dobu nezbytně nutnou k výměně potrubí. Z důvodu mrazů nebylo navíc v daný okamžik možné zajistit náhradní zdroj vody přistavením cisterny. PVK se havárii podařilo během pátku částečně odstranit, ovšem část poškozeného potrubí, vedoucí pod nájezdovou rampou do nejvíce zasaženého domu č.p. 1070 nechala pohotově opravit SMP 14 havarijní servisní firmou CigDus, která včasným zásahem zajistila i těmto nájemníkům vodu již během pátečního večera.

Voda zasáhla sklepy a archiv městské části v tomto vchodě. SMP14, zajistila odčerpání a úklid ihned po odstavení vytékající vody do těchto prostor.

Aktuálně probíhá celková výměna přívodního vodovodního potrubí za nové a práce budou ukončeny během tohoto týdne.

Informace k havarii vody Bratří Venclíků 1070

Kontaktujte nás