Podzemní garážová stání

Společnost pronajímá garážová stání ve 14 podzemních garážích se samostatnými vjezdy. Vjezd a výjezd do jednotlivých garáží a vstup domů nad nimi je automatizován a prováděn pomocí vstupní čipové karty. Vjezd do garáží a výjezd z nich je řízen světelnou signalizací. Bezpečnostní a kamerový systém umístěný v garážích slouží pouze k záznamu jednotlivých vstupů a vjezdů a není určen k hlídání. Garáže nejsou hlídané a provozovatel tak nemůže odpovídat a neodpovídá za škodu podle § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., případná pojistná plnění uplatňuje podnájemce v rámci svého vlastního pojištění.

Umístění podzemních garáží - A, A1, B, C, E, F/G, I, H jsou názvy podzemních garáží

podzemní garáže

podzemní garáže podzemní garáže

Informace k cenám a slevovým akcím - podzemní garáže

Základní cena za měsíční pronájem podzemního garážového stání je 879,- Kč bez DPH.

Je-li klient, nebo jeho rodinný příslušník, sdílející společnou domácnost držitelem průkazu ZTP, TP, ZTP/P činí měsíční platba 368,- Kč bez DPH.

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.30

Středa

8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.30

Návštěvy mimo úřední hodiny je nutné předem projednat s příslušným pracovníkem.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru našich pravidelných novinek přímo do Vaší e-mailové schránky a budete o tom vědět vždy jako první.