VSTUP DO BUDOVY POUZE V ROUŠCE

COVID-19 – SLEVA NA (POD)NÁJEMNÉM Č.3

Místním podnikatelům, drobným živnostníkům a dalším nájemcům a podnájemcům nebytových prostor, ve správě městské části Praha 14 nebo společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., kteří vzhledem k aktuální situaci (nouzovému stavu) nemohou plnit své finanční závazky a splňují všechny související podmínky, nabízí  městská část Praha 14 stejně jako společnost Správa majetku Praha 14, a.s. nové finanční úlevy.

(POD)NÁJEMCŮM, na které se vztahují zákazy či omezení vyplývající z usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. 12. 2020, usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. 12. 2020, usnesení vlády č. 196 ze dne z 26. 2. 2021, usnesení vlády č. 217 ze dne z 26. 2. 2021 a usnesení vlády č. 241 ze dne 1. 3. 2021 a zároveň splňují podmínky uvedené v čestném prohlášení v Žádosti o poskytnutí slevy z nájemného, bude poskytnuta sleva z nájemného ve výši 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Rozhodnutí městské části Praha 14 a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. navazuje částečně na program COVID-nájemné č. 3, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stát poskytuje podnikatelům slevu z nájmu za období říjen až prosinec 2020 ve výši 50 % z čistého nájemného. Podmínky a všechny ostatní informace k programu COVID-nájemné č. 3 hledejte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Chcete-li zažádat o poskytnutí slevy na nájemném, vyplňte níže uvedenou Žádost o poskytnutí slevy z nájemného a zašlete emailem na: prominutinajmu@spravamaj14.cz nebo písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, PSČ 19800. Termín pro podání žádostí je do 31. 05. 2021.

Formuláře a doplňující informace naleznete zde:
Žádost o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce
Žádost o poskytnutí slevy z nájemného pro podnájemce
Usnesení č-145 z 57- jednání RMČ Covid19 Nájemné č-3
Rozhodnutí představenstva SMP 14, a-s- ze dne 24 3 2021

Správa majetku Praha 14, a.s.

Správa
nemovitostí

více informací
city icon house icon

Parkovací
stání

více informací
garrage icon garrage icon

Služby pro
SVJ a BD

více informací
notes icon tools icon

Společnost byla založena v roce 1997 městskou částí Praha 14 za účelem správy jejího bytového i nebytového fondu. V současné době zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytů, ekonomické služby a právní služby.

Veřejné zakázky SMP14, a.s.
Profil zadavatele SMP14, a.s. najdete zde

Úlevy pro nájemce v souvislosti s COVID

Aktuálně

09. 06. 2021
LETNÍ ODSTÁVKY 2021

LETNÍ ODSTÁVKY 2021

Pražská Teplárenská - letní odstávky 2021 Pražská Teplárenská - letní odstávky 2021 (dodatek)

zobrazit
09. 03. 2021
JIŘÍ ZAJAC - místostarosta MČP14 - článek časopis Čtrnáctka 3/2021

JIŘÍ ZAJAC - místostarosta MČP14 - článek časopis Čtrnáctka 3/2021

Článek z časopisu Čtrnáctka 3/2021

zobrazit
09. 03. 2021
Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení

zobrazit
zobrazit všechny aktuality

Kontaktujte nás