VSTUP DO BUDOVY POUZE V ROUŠCE

COVID-19 – SLEVA NA (POD)NÁJEMNÉM Č.3

Místním podnikatelům, drobným živnostníkům a dalším nájemcům a podnájemcům nebytových prostor, ve správě městské části Praha 14 nebo společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., kteří vzhledem k aktuální situaci (nouzovému stavu) nemohou plnit své finanční závazky a splňují všechny související podmínky, nabízí  městská část Praha 14 stejně jako společnost Správa majetku Praha 14, a.s. nové finanční úlevy.

(POD)NÁJEMCŮM, na které se vztahují zákazy či omezení vyplývající z usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. 12. 2020, usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. 12. 2020, usnesení vlády č. 196 ze dne z 26. 2. 2021, usnesení vlády č. 217 ze dne z 26. 2. 2021 a usnesení vlády č. 241 ze dne 1. 3. 2021 a zároveň splňují podmínky uvedené v čestném prohlášení v Žádosti o poskytnutí slevy z nájemného, bude poskytnuta sleva z nájemného ve výši 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Rozhodnutí městské části Praha 14 a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. navazuje částečně na program COVID-nájemné č. 3, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stát poskytuje podnikatelům slevu z nájmu za období říjen až prosinec 2020 ve výši 50 % z čistého nájemného. Podmínky a všechny ostatní informace k programu COVID-nájemné č. 3 hledejte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Chcete-li zažádat o poskytnutí slevy na nájemném, vyplňte níže uvedenou Žádost o poskytnutí slevy z nájemného a zašlete emailem na: prominutinajmu@spravamaj14.cz nebo písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, PSČ 19800. Termín pro podání žádostí je do 31. 05. 2021.

Formuláře a doplňující informace naleznete zde:
Žádost o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce
Žádost o poskytnutí slevy z nájemného pro podnájemce
Usnesení č-145 z 57- jednání RMČ Covid19 Nájemné č-3
Rozhodnutí představenstva SMP 14, a-s- ze dne 24 3 2021

Správa majetku Praha 14, a.s.

Komunikace s SMP14 a.s. v rámci Covid-19

V souvislosti s bezpečnostními opatřeními vlády ČR ve věci epidemie COVID-19, doporučujeme pro komunikaci se SMP14 a.s.,
používat přednostně bezkontaktní spojení, tedy emailové adresy a mobilní telefonní čísla.
Potřebné kontakty naleznete na našich webových stránkách.

Ďěkujeme za pochopení!

Správa
nemovitostí

více informací
city icon house icon

Parkovací
stání

více informací
garrage icon garrage icon

Služby pro
SVJ a BD

více informací
notes icon tools icon

Společnost byla založena v roce 1997 městskou částí Praha 14 za účelem správy jejího bytového i nebytového fondu. V současné době zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytů, ekonomické služby a právní služby.

Veřejné zakázky SMP14, a.s.
Profil zadavatele SMP14, a.s. najdete zde

Úlevy pro nájemce v souvislosti s COVID

Aktuálně

09. 03. 2021
JIŘÍ ZAJAC - místostarosta MČP14 - článek časopis Čtrnáctka 3/2021

JIŘÍ ZAJAC - místostarosta MČP14 - článek časopis Čtrnáctka 3/2021

Článek z časopisu Čtrnáctka 3/2021

zobrazit
09. 03. 2021
Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení

zobrazit
13. 11. 2020
COVID-19 – SLEVA NA (POD)NÁJEMNÉM Č.3

COVID-19 – SLEVA NA (POD)NÁJEMNÉM Č.3

Místním podnikatelům, drobným živnostníkům a dalším nájemcům a podnájemcům nebytových prostor, ve správě městské části Praha 14 nebo společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., kteří vzhledem k...

zobrazit
zobrazit všechny aktuality

Kontaktujte nás