Ceník je platný od 1.1.2024

Podzemní garáže (PG)

sazba základní smlouva sazba Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
1. smlouva uzavřená na dobu neurčitou (PG) 1219 v případě úhrady nájemného předem nejméně na 12 měsíců možnost zvýhodnění A OP podnájemce
2. smlouva na dobu určitou 1 - 12 kalendářních měsíců (PG) 1219 další slevy se neposkytují OP podnájemce
3. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 572 další slevy se neposkytují OP podnájemce

Vnitroblok (VB)

sazba základní smlouva sazba Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
4. smlouva na parkovací kryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 668 další slevy se neposkytují OP podnájemce
5. smlouva na parkovací nekryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 551 další slevy se neposkytují OP podnájemce
6. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 572 další slevy se neposkytují OP podnájemce

Zvýhodnění

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
A. při úhradě nájemného předem nejméně na 12 měsíců o 200 při splnění podmínek platí po celou dobu platnosti základní smlouvy základní smlouva podnájemce
B. smlouva na parkovací stání v PG pro osoby zdravotně postižené na 551 další slevy se neposkytují OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla
C. smlouva na parkovací stání ve VB pro osoby zdravotně postižené na 424 další slevy se neposkytují OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla

a) v souladu s ustanovením odst. 4.2. podnájemní smlouvy je měsíční nájemné stanovováno na základě jednotlivých sazeb, či jejich možných kombinací

b) pokud v době účinnosti uzavřené podnájemní smlouvy dojde ze strany podnájemce k porušení, nebo změně podmínek, které byly důvodem k poskytnutí slevy ze základní ceny podnájmu, je podnájemce povinen vydat majetkový prospěch, který takto přiznanou slevou nabyl, s výjimkou případů, kdy k porušení, či změně podmínek dojde z vážného důvodu (úmrtí, stěhování účastníka smlouvy, odcizení předmětného vozidla, ...)

Kontaktujte nás