Společnost SMP14 zajišťuje dlouhodobě správu v těchto SVJ a BD

SVJ + BD

BD Chvalská 704 SVJ Kolbenova 862 SVJ Poděbradská 579
BD Konzumní 621 SVJ Krylovecká 491-493 SVJ Rochovská 758
BD Pískovcova 732 SVJ Libošovická 2083 SVJ Rudolfa Holeky 636
BD Ronešova 1133-1135 SVJ Matějkova 1935 SVJ Slévačská 494-497
SVJ Bryksova 547 SVJ Mochovská 531 SVJ Zelenečská 103-105
SVJ Gen. Janouška 844-850 SVJ Mochovská 533 SVJ Zelenečská 111
SVJ Kbelská 645 SVJ Poděbradská 548-550 SVJ Zelenečská 328

Kontaktujte nás