Privatizace

V případě nových vlastníků bytů v domech Krylovecká 491-493, Kardašovská 773-776 a Gen. Janouška 844-850 a v souvislosti s nimi i nově vzniklých SVJ, proběhly na konci června 2017 první (ustavující) shromáždění vlastníků, jako nejvyššího orgánu SVJ. Přípravu a průběh ustavujících schůzí připravil a zajistil původní vlastník MČ Praha 14. Na schůzích byly schváleny první stavnovy jednotlicých SVJ, sídla a členové výborů SVJ. Dále byly naplánovány další shromáždění vlastníků. Jednání se zúčastnil zastupující právník původního vlastníka, který bude podávat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Stanovy společenství vlastníků Generála Janouška 844, 845, 846, 847, 848, 849

Stanovy společenství vlastníků Krylovecká 491, 492, 493

Stanovy společenství vlastníků Kardašovská 773, 774, 775, 776

Kontaktujte nás