VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2022 TÝKAJÍCÍ SE BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR MČ PRAHY 14 BYLA ZPRACOVÁNA A ROZESLÁNA V ŘÁDNÉM TERMÍNU DO 30.4.2023.

V TÉTO SOUVISLOSTI SI VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA NUTNOST ÚPRAVY VÝŠE ZÁLOH V PŘÍPADĚ NEDOPLATKU NA VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2022. V PŘÍPADĚ VYSOKÝCH NEDOPLATKŮ MŮŽE DOJÍT KE ZVÝŠENÍ ZÁLOH ZE STRANY PRONAJÍMATELE, RESP. SPRÁVCE, DLE VÝSLEDKU VYÚČTOVÁNÍ S OHLEDEM NA POČET EVIDOVANÝCH OSOB A VÝŠI NÁKLADŮ. ZMĚNA VÁM BUDE OZNÁMENA PÍSEMNĚ V MĚSÍCI PŘEDCHÁZEJÍCÍM ZVÝŠENÍ PŘEDPISU ZÁLOHOVÝCH PLATEB.

VÝŠI ZÁLOH LZE PROJEDNAT V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH PO A ST OD 8-11 HOD. A 14-17,30 HOD. V ODDĚLENÍ PŘEDPISU NÁJMU, PŘÍPADNĚ ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY E.VANKOVA@SPRAVAMAJ14.CZ NEBO M.MALA@SPRAVAMAJ14.CZ. DOPORUČUJEME DODÁNÍ SOUHLASU S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ, KE STAŽENÍ ZDE

Kontaktujte nás