Podzemní garáže (PG)

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
1. smlouva uzavřená na dobu neurčitou s každoročním 5% zvýhodněním po dobu 5 let  (PG) 879,- v době platnosti smlouvy se automaticky po uplynutí 12 kalendářních za sebou jdoucích měsíců snížuje aktuálně platná měsíční sazba o 5%, nejvýše však 4x (5 let) OP podnájemce
2. smlouva na dobu určitou 1 - 12 kalendářních měsíců (PG) 879,- slevy je možné poskytnout pouze při uzavření smlouvy nejméně na 12 kalendářních za sebou jdoucích měsíců OP podnájemce
3. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 390,- další slevy se neposkytují OP podnájemce

Vnitroblok (VB)

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
4. smlouva na parkovací kryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 462,- další slevy se neposkytují OP podnájemce
5. smlouva na parkovací nekryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 369,- další slevy se neposkytují OP podnájemce
6. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 390,- další slevy se neposkytují OP podnájemce

Zvýhodnění

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
A. při úhradě nájemného předem nejméně na 12 měsíců o 200,- při splnění podmínek platí po celou dobu platnosti základní smlouvy základní smlouva podnájemce
B. při zprostředkování uzavření nové smlouvy s dalším podnájemcem nejméně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců o 200,- při splnění podmínek platí max. po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců základní smlouva podnájemce, základní smlouva nového podnájemce
C. smlouva na další parkovací místo jednoho podnájemce na 368,- další slevy se neposkytují základní smlouva podnájemce, velké TP předmětných vozidel
C. smlouva na parkovací stání v PG pro osoby zdravotně postižené na 368,- další slevy se neposkytují OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla
D. smlouva na parkovací stání ve VB pro osoby zdravotně postižené na 277,- další slevy se neposkytují

OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla

a) v souladu s ustanovením odst. 4.2. podnájemní smlouvy je měsíční nájemné stanovováno na základě jednotlivých sazeb, či jejich možných kombinací

c) pokud v době účinnosti uzavřené podnájemní smlouvy dojde ze strany podnájemce k porušení, nebo změně podmínek, které byly důvodem k poskytnutí slevy ze základní ceny podnájmu, je podnájemce povinen vydat majetkový prospěch, který takto přiznanou slevou nabyl, s výjimkou případů, kdy k porušení, či změně podmínek dojde z vážného důvodu (úmrtí, stěhování účastníka smlouvy, odcizení předmětného vozidla, ...)