Ceník

Podzemní garáže (PG)

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
1. smlouva uzavřená na dobu neurčitou s každoročním 5% zvýhodněním po dobu 5 let (PG) 879 v době platnosti smlouvy se automaticky po uplynutí 12 kalendářních za sebou jdoucích měsíců snížuje aktuálně platná měsíční sazba o 5%, nejvýše však 4x (5 let) OP podnájemce
2. smlouva na dobu určitou 1 - 12 kalendářních měsíců (PG) 879 slevy je možné poskytnout pouze při uzavření smlouvy nejméně na 12 kalendářních za sebou jdoucích měsíců OP podnájemce
3. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 390 další slevy se neposkytují OP podnájemce

Vnitroblok (VB)

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
4. smlouva na parkovací kryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 462 další slevy se neposkytují OP podnájemce
5. smlouva na parkovací nekryté stání na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců (VB) 369 další slevy se neposkytují OP podnájemce
6. smlouva na určené parkovací stání motocyklu na dobu neurčitou i určitou 1 - 12 měsíců 390 další slevy se neposkytují OP podnájemce

Zvýhodnění

sazba zvýhodněná smlouva, či smluvní dodatek sleva Kč/měs. bez DPH podmínky požadované doklady
A. při úhradě nájemného předem nejméně na 12 měsíců o 200 při splnění podmínek platí po celou dobu platnosti základní smlouvy základní smlouva podnájemce
B. při zprostředkování uzavření nové smlouvy s dalším podnájemcem nejméně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců o 200 při splnění podmínek platí max. po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců základní smlouva podnájemce, základní smlouva nového podnájemce
C. smlouva na další parkovací místo jednoho podnájemce na 368 další slevy se neposkytují základní smlouva podnájemce, velké TP předmětných vozidel
C. smlouva na parkovací stání v PG pro osoby zdravotně postižené na 368 další slevy se neposkytují OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla
D. smlouva na parkovací stání ve VB pro osoby zdravotně postižené na 277 další slevy se neposkytují

OP, průkaz osoby TP, ZTP, či ZTP/P, velký TP vozidla

a) v souladu s ustanovením odst. 4.2. podnájemní smlouvy je měsíční nájemné stanovováno na základě jednotlivých sazeb, či jejich možných kombinací

c) pokud v době účinnosti uzavřené podnájemní smlouvy dojde ze strany podnájemce k porušení, nebo změně podmínek, které byly důvodem k poskytnutí slevy ze základní ceny podnájmu, je podnájemce povinen vydat majetkový prospěch, který takto přiznanou slevou nabyl, s výjimkou případů, kdy k porušení, či změně podmínek dojde z vážného důvodu (úmrtí, stěhování účastníka smlouvy, odcizení předmětného vozidla, ...)

Kontaktujte nás