Dle aktuálního ceníku.

Bližší informace

Ing. Junková Petra
referentka nebytů, garáže
p.junkova@spravamaj14.cz
+420 281 021 471
+420 735 745 424